Till ALRp förstasida 

Granitime vanliga luftkylda och  Fastfreeze luftkylda maskiner

Horizon supersnabb vattenkyld maskin
Granitamaskin för 8 smaker
GRANITIME
Mångsidiga maskiner för både
frysta och kalla drycker

HORIZON
Vattenkyld granitamaskin

GRANIMIX
Kalla drycker - smaktillsats
Maskinen för köksregionen
Granismart för lilla baren med låg omsättning. Maskinen kan också hyras till festen.
Automatisk påfyllning
GRANISHERBET
Enkel Slush/Granita maskin
GRANISMART
Finns med en eller två behållare
AUTOFILL
System för automatisk påfyllning
Juicekylare för dig med liten omsättning
Juicekylare för dig med större omsättning
SMALL MAGIC
Liten juiceblandare, kylare och dispenser
BIG MAGIC
Större juiceblandare, kylare och dispenser
Finns med 6 eller 12 liters behållre
Juicekylare som fungerar utan ström
 

CD
Finns med 6 eller 12 liters behållare

DISPENSER
Kyler kalla drycker med is